Tehničko građevni kamen

Kamenolom Vetovo

Eruptivni kameni materijal

Agregat 0-2 mm
Agregat 2-4 mm
Agregat 0-4 mm
Agregat 4-8 mm
Agregat 8-11 mm
Agregat 11-16 mm
Tucanik 0-60 mm
Tucanik 0-30 mm
Tucanik 0-60 mm II. klasa
Tucanik 30-60 mm
Tucanik 60-120 mm
Kamen lomljeni
Sipina
Nasipni materijal 0-700mm

Kamenolom Veličanka

Dolomitni kameni materijal

Agregat 0-4 mm
Agregat 4-8 mm
Agregat 8-16 mm
Agregat 16-30 mm
Tucanik 0-30 mm
Tucanik 0-60 mm
Tucanik 30-60 mm

Eksploatacijsko polje Poljanska

Tuf