Kupci

Osijek – koteks d.d., Osijek
Pružne građevine d.o.o., Zagreb
HŽ Infrastruktura d.o.o., Zagreb
Strabag d.o.o., Zagreb
Feliks regulacija d.o.o., Slavonski Brod
Leonhard Moll betonwerke Gmbh & Co KG
Hidrogradnja d.o.o., Osijek
Color trgovina d.o.o., Požega
Niskogradnja Jurčak d.o.o., Požega
Presoflex gradnja d.o.o., Požega
Chromos-svjetlost d.o.o., Lužani
Profi baucentar d.o.o, Đakovo
Izo-građenje d.o.o., Osijek
GT Izolirka d.o.o., Osijek
Našicecement d.d., Našice
MB auto, Zagreb
Cestar d.o.o., Slavonski Brod
Cestorad DD, Vinkovci
Cesting d.o.o., Osijek

Proizvodni program veličkog kamena

Kamenolom Poljanska

Kamenolom Veličanka

Kamenolom Vetovo

Tvornica betona i betonskih elemenata

Tvornica suhih mješavina

© 2014. velicki-kamen.hr Sva prava pridržana.